ภาระกิจผู้บังคับบัญชา


พล.ต.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3 มอบหมาย พ.ต.อ.ไกรสมุทร ทาโบราณ รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค3 ,พร้อมด้วยคณะตรวจประเมินศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ของตำรวจภูธรภาค3 ร่วมตรวจประเมินศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ โดย พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ต้อนรับ และมีข้าราชการตำรวจศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ รอรับการตรวจ ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 สถานีตำรวจภูธรเมืองเมืองบุรีรัมย์ วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.

ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/944086135767983/