ภารกิจผู้บังคับบัญชา
วันนี้ (3 ก.พ.66) เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ยศนันท์ ชมบุญ รอง ผบก.อก.ภ.3 เป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E.) และครูตำรวจแดร์ จำนวน 11 นาย ดังนี้ 1.ร.ต.อ.สนอง เทียบกลาง 2.ร.ต.อ.หญิง สุภาพร เจาะนอก 3.ร.ต.อ.หญิง ภิญญา สาลีสุข 4.ร.ต.ท. สุรทิน หมอไทย 5.ร.ต.ท.หญิง ณัฏฐา รัตนรักษ์ 6.ร.ต.ต.ประมวน สีหานาม 7..ด.ต.เฉลิมวงศ์ ผกาพวง 8.ด.ต.หญิง อำนวยพร ศิริมณี 9.ด.ต.วลงกรณ์ สมัยกลาง 10.จ.ส.ต.พงษ์วริศ รักษ์นาม 11.ส.ต.ท.หญิง ประภาภรณ์ หลักคำ มอบใบประกาศนักเรียน D.A.R.E. ที่จบหลักสูตร จำนวน 601 คน