ภารกิจผู้บังคับบัญชา
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ประชุมมอบนโยบาย ศูนย์ปราบปรามหนี้นอกระบบฯ เน้นรับแจ้งเหตุให้ทั่วถึงและขยายผลจับกุมให้หมดสิ้น' . เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปน.ตร.) ได้เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้กับชุดปฏิบัติการ ศปน.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปน.ตร. และ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปน.ตร. ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุข อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ . พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ฯ ได้กำชับให้ชุดปฏิบัติการ ศปน.ตร. ให้ความสำคัญกับข้อมูลการกระทำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ซึ่งปัจจุบันเปิดรับ 2 ช่องทาง ได้แก่ สายด่วน 1599 หรือสามารถแจ้งความได้ตามสถานีตำรวจทุกท้องที่ทั่วประเทศ . โดยได้สั่งการให้ประสานงานกันระหว่างฝ่ายรับแจ้งเหตุ, ฝ่ายสืบสวน และฝ่ายสอบสวน ให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีการรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะอย่างใกล้ชิด และยังได้สำรวจคดีที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบทั้งหมด เพื่อเร่งรัดให้เสร็จสิ้น ตามกรอบเวลา . รวมทั้งได้กำหนดตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อใช้วัดผลการปฏิบัติให้เห็นความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบไปด้วยมาตรการการรับแจ้งเหตุ, การปราบปราม และการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา . นอกจากนี้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ฯ ในฐานะ ผอ.ศปน.ตร. ยังได้เน้นย้ำให้ชุดปฏิบัติการ ศปน.ตร. เพิ่มการตรวจสอบเหตุหนี้นอกระบบให้ครบทั้ง 7 ประเภท ประกอบด้วย แก๊งหมวกกันน็อค, ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด, การปล่อยกู้ออนไลน์, แก๊งรับจำนำรถ, รับขายฝากที่ดิน, จำนองที่ดิน และการวางประกันต่าง ๆ . และเมื่อตรวจสอบเหตุแล้ว หากพบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดรายใด ให้ขยายผลจับกุมให้ถึงตัวการใหญ่ให้ได้ และให้รายงานผลการปฏิบัติให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถควบคุมสั่งการ และให้ความช่วยเหลือ . กรณีพบปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป . #มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ #policeofficial #สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/459340179563947/posts/520211516810146