ภารกิจผู้บังคับบัญชา
วันนี้ (๑๔ มิ.ย.๖๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.๓/ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วย พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์ รอง ผบช.ภ.๓ พล.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ ผบก.ศฝร.ภ.๓ พ.ต.อ.หญิง รัชฎาวรรณ ชัชวาล ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๓ และ พ.ต.อ.ยุทธพงษ์ อินทรพงษ์ ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๓ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ กรณีไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ นสต. รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และการพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ณ ห้องประชุม ๑ ภ.๓ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/2205712206272030/