ภารกิจผู้บังคับบัญชา
จากความสำเร็จของโครงการ #สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 ระยะที่ 1 ใน 15 พื้นที่สถานีนำร่อง มาสู่การขยายพื้นที่ปลอดภัยไปสู่ 100 สถานีในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในระยะที่ 2 . ในขณะนี้ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมแล้วที่จะนำทุกท่านไปสู่ โครงการ สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 ระยะที่ 2 เพื่อร่วมการสร้างเมืองไทยเป็น #ปีแห่งความปลอดภัย ในปี 2565 . โดยขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการระยะที่สองร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เฟสบุคโครงการในวันที่ 15 มกราคม 2565 ที่จะมาถึงนี้ เวลา 15.00น. เป็นต้นไปครับ #SmartSafetyZone #HappySafetyYear #เชื่อมั่นอุ่นใจปลอดภัยในชุมชน #เชื่อมั่นอุ่นใจปลอดภัยทั้งประเทศที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/2087264514783467/