ภารกิจผู้บังคับบัญชา
เตือนภัยออนไลน์ แก็งค์ Call Center ช่วยกันแชร์ให้เยอะๆ บอกต่อๆกันครับ จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3096656417216566&id=100006167132544ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/2085806094929309/