ภารกิจผู้บังคับบัญชา
นายกฯ ร่วมงาน "ลอยกระทง" ขอให้ ปชช. ลอยกระทงอย่างมีความสุข ปลอดโรค - ปลอดภัย รณรงค์ "1 ครอบครัว 1 กระทง" . วันนี้ (19 พ.ย. 64) เวลา 16.30 น. นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีร่วมงาน “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย 1 ครอบครัว 1 กระทง รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ปลอดโรค ปลอดภัย” ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล . พร้อมฝากความปรารถนาดี และขอความร่วมมือประชาชนทุกคนให้ยึดหลัก “ลอยกระทงวิถีใหม่” ปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซ็ตติ้ง (COVID Free Setting) และป้องกันการติดเชื้อครอบจักรวาล (Universal Prevention) #ไทยคู่ฟ้า #ร่วมต้านโควิด19 ------------------- 👍Website : www.thaigov.go.th 👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า 👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล 👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/2043603575816228/