ภารกิจผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์การทำงานของ พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/2012092802300639/