ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 เซฟตี้โซน อำเภอปักธงชัย จว.นครราชสีมาที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1799200100256578/