NEWS-ข่าว
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือ งดซื้อ-ขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1295538553956071/