NEWS-ข่าว
ตรวจประเมินผลศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ประจำปีงบประมาณ 2562 ภ.จว.ชัยภูมิ วันนี้ (12 ก.ค.62) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ เดินทางตรวจประเมินผลศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ประจำปีงบประมาณ 2562 ภ.จว.ชัยภูมิ โดยมี พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจประจำศูนย์ 191 ภ.จว.ชัยภูมิ ให้การต้อนรับและรอรับการตรวจประเมิน ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ชัยภูมิที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1295421967301063/