NEWS-ข่าว
วันนี้ (11ก.ค.62) เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.3 ตรวจจุดตรวจจราจรหน้าวัดพลับ อ.เมือง จว.นครราชสีมา กำชับให้ติดตั้งสัญญาณไฟให้ชัดเจน ให้ถือปฎิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือ ตร.ที่ 0007.34/5578 ลง 13 ธ.ค.56 และ หนังสือ ภ.3 ที่ 0018.131/3397 ลง 10 มิ.ย.62 เรื่อง กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการจราจร และการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด กำชับอย่าให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ และต้องใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติหน้าที่ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1294814147361845/