NEWS-ข่าว
วันนี้ (๗ มิ.ย.๖๒) เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.๓ มอบหมายให้ พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.๓ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานด้านการจราจรในภาพรวมของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1268003613376232/