NEWS-ข่าว
“ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 3” ร่วมกับ “แม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา” จัดทำโครงการ “เพ้นท์ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” ตั้งเป้าลดการใช้ถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้าใส่ยาแทน และมอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ . วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมสารสิน ตำรวจภูธรภาค 3 อ.เมือง จว.นครราชสีมา พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 และคุณนิดา ประเสริฐศักดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เพ้นท์ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” พร้อมดด้วย คณะแม่บ้าน บุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภูธรภาค 3 และตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และเยาวชนในพื้นที่ ที่มาร่วมพิธี . การจัดทำโครงการ “ เพ้นท์ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากทางสมาคมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 3 พิจารณาเห็นความสำคัญของการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน โดยตั้งเป้าลดการใช้ถุงพลาสติกใส่ยามาใช้ถุงผ้าแทน จึงได้จัดทำโครงการ “ เพ้นท์ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” โดยให้คณะแม่บ้าน บุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้เข้ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นการรณรงค์การใช้ถุงผ้า จากนั้นจะนำถุงผ้าไปมอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาใช้บริการต่อไป . การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี จากชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 3 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งประชาชนและเยาวชนพื้นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1250150138494913/