NEWS-ข่าว
วันนี้ ( 15 พ.ค.62) เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 เป็นประธาน ฯ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประสงค์ เรืองเดช รอง ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ, พ.ต.อ.ไพโรจน์ ขุนหมื่น รอง ผบก.สส.ภ.3 , และเจ้าหน้าที่ ฝอ.ศอ.ปส.ภ.3 เข้าร่วมประชุม ติดตามผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภ.3 ครั้งที่ 28/2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 1 ภ.3 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ภ.3 โดยมี รอง ผบก.ภ.จว. ในสังกัด ที่รับผิดชอบงาน ปส. ร่วมประชุม ณ ที่ตั้งของหน่วย และ หน.สภ. ในสังกัดทุกแห่งเฝ้าฟังฯที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1250110605165533/