NEWS-ข่าว
วันนี้ (๑๕ พ.ค.๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.ประสงค์ เรืองเดช รอง ผบก.ฯ รรท. รอง ผบก.อก.ภ.๓/ประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.อานุภาพ สุจินพรัหม รอง ผบก.อก.ภ.๓ , ผกก.ฝอ.๑ - ๖ บก.อก.ภ.๓ ข้าราชการตำรวจ บก.อก.ภ.๓ ระดับ สว. ขึ้นไป เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.ภ.๓ ได้ร่วมกันประชุมฝ่ายอำนวยการ เพื่อกำชับ และติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุม ๒ บก.อก.ภ.๓ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1250093891833871/