NEWS-ข่าว
วันนี้ 14 พ.ค.62 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.3, พ.ต.อ.อานุภาพ สุจินพรัหม รอง ผบก.อก.ภ.3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมระบบทางไกล vdo conference กับ ภ.จว.ในสังกัด และ ศฝร.ภ.3 เพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 1 ภ.3ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1249234538586473/