NEWS-ข่าว
วันนี้ ๑๔ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.อานุภาพ สุจินพรัหม รอง ผบก.อก.ภ.๓, บก.สส.ภ.๓ ผกก.ฝอ.๑ -๖ บก.อก.ภ.๓ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมระบบทางไกล vdo conference กับ ศปก.ตร. เพื่อติดตามสถานการณ์ ข่าวความมั่นคงที่เกี่ยวกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษกในพื้นที่ รับผิดชอบ ภ.๓ และ สถานการณ์ประจำวัน ณ ห้องประชุม ๑ ภ.๓ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1249233071919953/