NEWS-ข่าว
วันนี้ (11 ก.พ.62)เวลา 11.30 น. พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผบก.อก.ภ.3 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประสงค์ เรืองเดช รอง ผบก.อก.ภ.3 , ฝอ.1-6 บก.อก.ภ.3 และ ผกก.(กลุ่มงานกฎหมาย) บก.สส.ภ.3 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1186657871510807/