NEWS-ข่าว
ตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมประชุมบริหาร ประจำเดือน ม.ค.2562 โดย ผบช.ภ.3 เป็นประธาน วันนี้ (7 ม.ค.62) เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก รอง ผบช.ภ.3, ผบก.ในสังกัด ภ.3, ผบก.ศพฐ.3, รอง ผบก.ในสังกัด ภ.3, หน.สภ. 236 สภ., ผกก.ฝอ.1-6 บก.อก.ภ.3, ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.3, ผกก.สส.กก.1-3 บก.สส.ภ.3, ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.3, ผกก.หน.(สอบสวน) บก.สส.ภ.3, ผกก.ตม.จว.นครราชสีมา, ผกก.ฝสส.4 สส., สว.ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล., สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2 บช.ทท., สว.กก.2 บก.ส.1 และ สว.ส.รฟ.นครราชสีมา กก.5 บก.รฟ. ได้ร่วมกันประชุมบริหาร ภ.3 ประจำเดือน ม.ค.62 ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.3ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1162890010554260/