NEWS-ข่าว
" ประชาสัมพันธ์ " ตำรวจภูธรภาค 3 ได้จัดให้มีกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 ม.ค.2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าอาคารตำรวจภูธรภาร 3 จึงขอเชิญชวนเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรม โดยในงานมีการละเล่นให้ได้ชมและมีของรางวัลร่วมจับสลากมากมายที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1162888973887697/