NEWS-ข่าว
# กิจกรรม " Bike อุ่นไอรัก " 9 ธ.ค.61 จังหวัดนครราชสีมา # การจัดกิจกรรม " Bike อุ่นไอรัก " ของจังหวัดนคราชสีมา ที่กำหนดจัดพร้อมกันทั่วประเทศ 9 ธันวาคม 2561 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กำหนดเส้นทางปั่นจักรยานไป-กลับ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 ถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) ระยะทางไป-กลับ 28 กิโลเมตร โดยเส้นทางการปั่น จะเริ่มเวลา 15.00 น. จากสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิ่งเลี้ยวขวาไปตามถนนสาย 304 ราชสีมา-ปักธงชัย เลี้ยวขวาเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปั่นตามเส้นทางมหาวิทยาลัย เป็นถนนแอสฟัลด์ติกที่ราบเรียบ ผ่านอุโมงค์ต้นไม้หอสุรนภา สระน้ำสามเสน กลับออกมาเส้นทางเดิม ถึงเส้นชัย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รวมระยะทาง 28 กิโลเมตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการจัดซักซ้อมปั่นเสมือนจริง โดยมีประชาชนที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม กว่าสองหมื่นคน รวมตัวที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งแต่ เวลา 14.00 น. และเริ่มปั่น เวลา 15.00 น.ตามเส้นทางกำหนด ดังนั้น จึงแจ้งมายังพี่น้องประชาชน ที่จะเดินทางขับขี่ยวดยานสัญจร ในเส้นทาง 304 ราชสีมา-ปักธงชัย ระหว่างแยกเข้าสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และแยกเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในห้วงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 5 และ 9 ธันวาคม 2561 จะทำการปิดเส้นทางการจราจร เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่น "Bike อุ่นไอรัก" จึงแจ้งให้ประชนที่จะสัญจรผ่านในห้วงดังกล่าวทราบและหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นต่อไป ด้วยความห่วงใยจากตำรวจภูธรภาค 3ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1137893493053912/