NEWS-ข่าว
ตำรวจภูธรภาค 3 มอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ครั้งที่ 4 จำนวนกว่า 1,500 ไร่ มูลค่าประมาณ 790 ล้านบาทที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1137858143057447/