NEWS-ข่าว
วันนี้ (7พ.ย.61) เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รรท.ผบช.ภ.3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 เป็นประธาน ประชุม ฝอ.ศอ.ปส.ภ.3 โดยมี พ.ต.อ.ประสงค์ เรืองเดช รอง ผบก.อก.ภ.3, พ.ต.อ.อิทธิพล นาคคำ รอง ผบก.สส.ภ.3 และเจ้าหน้าที่ ฝอ.ศอ.ปส.ภ.3 เข้าร่วมประชุม ติดตามผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภ.3 ครั้งที่ 2 โดยมี บก.สส.ภ.3 ,ภ.จว.ในสังกัด ภ.3 ร่วมประชุม ผ่านระบบVideo Conference และทุก สภ.เฝ้าฟัง ณ ห้องประชุม 1 บก.อก.ภ3ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1120010878175507/