NEWS-ข่าว
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปฏิบัติ ในโครงการฝึกอบรมครูฝึกยุทธวิธีตำรวจภูธรภาค 3 ทักษะในการเข้าเผชิญเหตุ และการใช้อาวุธไม่ถึงตาย(ไม้ง่าม) ประจำปีงบประมาณ 2562 . วันนี้(6 พ.ย. 2561) เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รรท.ผบช.ภ.3 พร้อมด้วย พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.3 ,พ.ต.อ.ธนิต ไทยวัชรามาศ รรท.ผบก.ศฝร.ภ.3 และ รอง ผบก.(ปป.) สังกัด ภ.3 ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปฏิบัติ ในโครงการฝึกอบรมครูฝึกยุทธวิธีตำรวจภูธรภาค 3 ทักษะในการเข้าเผชิญเหตุ และการใช้อาวุธไม่ถึงตาย(ไม้ง่าม) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากตำรวจภูธรภาค 4 ซึ่งมีตัวแทนข้าราชการตำรวจ(ครูแม่ไก่) จากทั้ง 8 ภ.จว. เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น 60 นาย ณ ลานฝึก ศฝร.ภ.3ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1119405041569424/