NEWS-ข่าว
การฝึกอบรมครูฝึกยุทธวิธีตำรวจภูธรภาค 3 ทักษะในการเข้าเผชิญเหตุ และการใช้อาวุธไม่ถึงตาย (ไม้ง่าม) วันนี้ (6 พ.ย.61) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.3 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมครูฝึกยุทธวิธีตำรวจภูธรภาค 3 ทักษะในการเข้าเผชิญเหตุ และการใช้อาวุธไม่ถึงตาย(ไม้ง่าม) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากตำรวจภูธรภาค 4 โดยมี พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผบก.อก.ภ.3 ,พ.ต.อ.ธนิต ไทยวัชรามาศ รรท.ผบก.ศฝร.ภ.3 ,รอง ผบก.(ปป.) ในสังกัด ภ.3 เข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการตำรวจ(ครูแม่ไก่) จากทั้ง 8 ภ.จว. เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น 60 นาย ณ ศฝร.ภ.3ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1119279584915303/