NEWS-ข่าว
รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยภูมิ . วันนี้ (12 ต.ค.61) เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก รรท.รอง ผบช.ภ.3 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยภูมิ โดยมี พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.อ.บรรพต มุ่งขอบกลาง , พ.ต.อ.ธนวัฒน์ ภัคคะธนิตศักดิ์ , พ.ต.อ.วันลภย์ เนตรถาวร , พ.ต.อ.ณรงค์ เสวก รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ , หน.สภ.ในสังกัด และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม ภ.จว.ชัยภูมิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ . 1.) ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินการด้านยาเสพติด ให้เป็นไปตามนโยบายของ ตร. 2.) กำชับการรายงานเหตุคดีสำคัญต่อผู้บังคับบัญชา 3.) การสืบสวนสอบสวน ให้เป็นไปตามหลักการณ์และกฎหมาย มีความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม 4.) ติดตามตรวจเยี่ยมการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ (ศปฉช.ภ.จว.ชย.) 5.) เน้นย้ำเรื่องการฝึกยุทธวิธีตำรวจ ในแต่ละ สภ. ให้หัวหน้า สภ. เป็นผู้ฝึกตามวงรอบของการฝึก ตามนโยบายของ รรท.ผบช.ภ.3 6.) มอบแนวทางการทำงานของการเป็นผู้บังคับบัญชา ให้เป็นขวัญและกำลังใจ และยืนเคียงข้างผู้ใต้บังคับบัญชาในยามที่เดือนร้อน ทุกข์ใจหรือมีปัญหาที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1104223336420928/