NEWS-ข่าว
การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของฝ่ายอำนวยการ ภ.3 วันนี้ (11 ต.ค.61) เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รรท.รอง ผบช.ภ.3/ประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.จุลฑิตย์ กิตติรงค์ ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานร้องเรียน ร่วมประชุมมอบนโยบายและกำชับการปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการ ณ สง.พล.ต.ต.ฐากูรฯที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1103702173139711/