NEWS-ข่าว
การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 . วันนี้ (11 ต.ค.61) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 เป็นประธาน การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ศฝร.ภ.3 ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 โดยมี พ.ต.อ.ธนิต ไทยวัชรามาศ รรท.ผบก.ศฝร.ภ.3 และข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.3 ระดับสารวัตรขึ้นไปเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ศฝร.ภ.3ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1103610066482255/