ภาระกิจผู้บังคับบัญชา


ตำรวจภูธรภาค 3 ดำเนินยุทธการ "ขุดรากถอนโคนขบวนการแก็งค์เงินกู้นอกระบบ" ตามนโยบายของรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นปัญหาสำคัญและเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไข ตำรวจภูธรภาค 3 ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ การกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ในพื้นที่ 8 จังหวัดอีสานใต้ รับข้อมูลร้องเรียน พฤติกรรมของกลุ่มนายทุนปล่อยเงินกู้โดยสัญญาไม่เป็นธรรม เอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชน จึงนำไปสู่การดำเนินการภายใต้ยุทธการ "ขุดรากถอนโคนอาชญากรรม ทำบ้านเมืองให้น่าอยู่" ได้ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ปิดล้อม ตรวจค้นกลุ่มนายทุนที่ทำผิดกฏหมาย สามารถยึดโฉนดที่ดินได้กว่า 800 ฉบับ รถยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ จากกลุ่มนายทุนที่ทำผิดกฏหมาย พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 กำหนดให้มีพิธีส่งมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้กับประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/ppr3fanpage/videos/1058341281009134/