ภาระกิจผู้บังคับบัญชา


ประชุมเตรียมความพร้อม การฝึกอบรม เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ภ.๓ วันนี้ (๑๑ ก.ค.๖๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.๓, ประธานฯ พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก ผบก.สส.ภ.๓, พ.ต.อ.ประสงค์ เรืองเดช รอง ผบก.อก.ภ.๓, และเจ้าหน้าที่ด้านการข่าว เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จาก ตร.และการประชุมการบริหารจัดการงานด้านความมั่นคงและการข่าวความมั่นคง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) กับ ภ.จว.ในสังกัด ภ.๓ เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวและข่าวความมั่นคง ณ ห้องประชุม ๓ บก.อก.ภ.๓

ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1024137354429527/