ภาระกิจผู้บังคับบัญชา


เลขานุการศูนย์อำนวยการปัองกันปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาค 3 ออกตรวจ "ด่านตรวจความมั่นคงและยาเสพติด" พื้นที่ จว.อุบลราชธานี และ อำนาจเจริญ เมื่อวันที่ (10 ก.ค.61) เวลา 12.30 - 17.00 น. พ.ต.อ.ประสงค์ เรืองเดช รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3/เลขานุการ ศูนย์อำนวยการปัองกันปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมตรวจด่านตรวจ/จุดตรวจในความรับผิดชอบ ของ กองกำลังสุรนารี ณ ด่านตรวจยาเสพติดปากแซง อ.นาตาล , ด่านตรวจสามแยกโชคชัย และ ด่านตรวจสามแยกถ้ำเสือ อ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี และ ด่านตรวจยาเสพติดบ้านโคกก่ง และด่านตรวจบ้านโนนสำราญ อ.ชานุมาน จว.อำนาจเจริญ

ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1023300591179870/