ภาระกิจผู้บังคับบัญชา


โครงการ "ส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ และพัฒนาคุณธรรมข้าราชการตำรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 9 และ 10 ตำรวจภูธรภาค 3 . วันที่ 10 ก.ค.61 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.บุญจันทร์ นวลสาย, พล.ต.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์, พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 และ พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ และพัฒนาคุณธรรมข้าราชการตำรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” รุ่นที่ 9 และ 10 โดยมีข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไป จากหน่วยในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 ทั้ง 8 จังหวัด และ 3 กองบังคับการฯ เข้าร่วมโครงการอบรมฯ จำนวนกว่า 200 นาย . ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึก มีจิตสำนึกที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ และคุณธรรม ปลูกฝังให้ข้าราชการตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม โดยมี พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เป็นพระวิทยากร โดยได้อบรมระหว่างวันที่ 10-12 ก.ค.61 ณ โรงแรมสบาย ต.ในเมือง อ.เมือง จว.นครราชสีมา

ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1023042957872300/