ภาระกิจผู้บังคับบัญชา


พล.ต.ต.บุญจันทร์ นวลสาย รอง ผบช.ภ.3 มอบอุปกรณ์กีฬาให้ผู้นำชุมชน จว.ยโสธร ที่มาศึกษาดูงาน ณสำนักงาน ปปส.ภาค 3 เพื่อแจกจ่ายให้เด็ก เยาวชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกาย ห่างหายจากยาเสพติด เมื่อวันที่ (9 ก.ค. 61) เวลา 13.00 – 14.30 น. ได้มีคณะเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดยโสธร ได้นำผู้นำชุมชนไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ปปส.ภาค 3 เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ให้ผู้นำในชุมชนได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยนายอำนาจ เหล่ากอที ผชช.ปปส.ภาค 3 และนายสมบัติ ปุณณโอภาส ผอ.ส่วนประสานพื้นที่ ให้การต้อนรับ และบรรยายภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ของสำนักงาน ปปส.ภาค 3 ในโอกาสดังกล่าว พล.ต.ต.บุญจันทร์ นวลสาย รอง ผบช.ภ.3 ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้ผู้นำชุมชนเพื่อแจกจ่ายให้เด็กเยาวชนในชุมชนได้เล่นกีฬา/ออกกำลังกาย พร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ภ.3 (ปักกลด) ณ ห้องประชุมกฤษณะผลอนันต์ ชั้น 3 สำนักงาน ปปส.ภาค 3

ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1022957204547542/