ภาระกิจผู้บังคับบัญชา


https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1193350

ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/1889611557994817/posts/2297773897178579/