NEWS-ข่าว
[ประชาสัมพันธ์] เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 17ตุลาคม 2561 กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมที่พันธ์เรื่องราวของตำรวจที่มุ่งมั่นในการทำหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เริ่มจากประวัติศาสตร์ของตำรวจที่จะมีคำตอบให้เราทราบว่าทำไมต้องมีตำรวจ ต่อมาเป็นเรื่องของครูตำรวจตระเวณชายแดนที่ทำหน้าที่ทั้งเป็นตำรวจดูแลความสงบเรียบร้อยตามชายแดนประเทศเป็นตำรวจเรือจ้างปิดทองหลังพระ สอนหนังสือ ให้ทั้งความรู้และให้ชีวิตใหม่แก่เด็กในถิ่นทุรกันดาร ที่ต้องติดตามอีกเรื่องคือผลงานสำคัญในรอบปีที่ผ่านมาของตำรวจ รวมเรื่องราวเด่นๆของคดีอาชญากรรม ฆาตกรรม ยาเสพติด คอลเซ็นเตอร์ และปัญหาหนี้นอกระบบ ปิดท้ายด้วยสารคดีกึ่งละคร ของตำรวจชื่อสะท้านฟ้า ที่ไม่เคยห่วงชีวิตของตนเอง หวังเพียงให้จับตัวผู้ค้ายาเสพติดมาลงโทษ จะได้ตัดตอนการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทย ท่านสามารถรับชมทุกเรื่องราวดังกล่าวได้ทางโมเดิรฺ์นไนท์ทีวี ในวันพุธที่ 17ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ประวัติศาสตร์ของตำรวจที่ต่อเนื่องเรื่องราวของตำรวจมาจนถึงยุคปัจจุบัน บ่งบอกว่าตำรวจดีๆยังมีอยู่จริง เพียงแต่พวกเขาเหล่านั้นกำลังปิดทองอยู่ข้างหลังพระ เพื่อให้องค์พระงามทั่วองค์ เพื่อให้องค์กรธำรงอยู่อย่างสง่างาม อย่างไรก็ตามมีดีก็ย่อมมีเสีย แต่ขอให้พี่น้องประชาชนโปรดเชื่อมั่นว่าตำรวจดีๆยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่เพื่อประชาชนและสังคมไทย เพราะพวกเขามีคำตอบอยู่ในหัวใจของการทำงานเสมอว่า "เพราะคุณสำคัญ” ประชาชนเท่านั้นที่สำคัญ ด้วยความชอบคุณ จากกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/1889611557994817/posts/2291017551187547/