ภาระกิจผู้บังคับบัญชา


ความคืบหน้าล่าสุดครับ

ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/SocialMediaRoyalThaiPolice/posts/2115593398729964