ผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรภาค 3พลตำรวจโท ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3


พลตำรวจตรี สุรพล แก้วขาว
รอง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3

พลตำรวจตรี บุญจันทร์ นวลสาย
รอง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3

พลตำรวจตรี วิสาร์ท สมปราชญ์
รอง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3


พลตำรวจตรี จิตรจรูญ ศรีวนิชย์
รอง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3

พลตำรวจตรี คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย
รอง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3

พลตำรวจตรี สุคุณ พรหมายน
รอง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3